Dear Sir/Madam,

Your account is currently frozen/inactive.

On this page you can view and download all your still valid certificates. Renewing certificates and access to all content of the management platform is currently not possible.

If you would like to access the management platform with all tools and renew your certificates, please contact your contact person within your organization. He/she can help you to reactivate your account.

Have you changed employers and is this organization also a member of HSEQ Direct? Please contact the contact person of your current employer to transfer your account to them.


Geachte heer/mevrouw,

Jouw account is momenteel bevroren/inactief.

Op deze pagina kun je al jouw nog geldige certificaten bekijken en downloaden. Het vernieuwen van certificaten en toegang tot alle content van het management platform is momenteel niet mogelijk.

Wil je weer toegang tot het management platform met alle tools, services en jouw certificaten vernieuwen? Neem dan contact op met jouw contactpersoon binnen jouw organisatie. Hij/zij kan je helpen jouw account opnieuw te activeren.

Ben je van werkgever veranderd en is deze organisatie ook lid van HSEQ Direct en/of HSElife NL? Neem dan contact op met de contactpersoon van jouw huidige werkgever om jouw account aan hen over te dragen.

My training

Legend:

  • Qualified
  • Qualified but expires within a month
  • Not Qualified